посетител:     демокрит-новина  


 
  абонамент
  Н О В И Н И Т Е
  човек
  космос
  биосфера
  земя
  техника
  BG наука
  изпрати новина
  връзка с нас
ПЛАНЕТА, ОТКРИТА С УЧАСТИЕТО НА BG-УЧЕН
21.03.2003

Демокрит: В последния брой на списание НАУКА направихме поредното си "откритие". Някои хора откриват нови светове (може би защото буквално са открили Америка), а ние откриваме откритията им...

Астрономите от Харвардския Център по астрофизика ( Сenter for Astrophysics - CfA) оповестиха, че са открили в съзвездието Стрелец най-далечната засега планета OGLE-TR-56b, използвайки нов метод, който води до откриването на планети, подобни на Земята, около съседните звезди.

Тяхното постижение утвърди транзитното търсене като най-точния метод, достъпен днес за астрономите за потенциална възможност за намиране в бъдеще на планети, подобни на Земята.

Екипът на проф. Съселов успя в откриването на преминаващи планети чрез системно елиминиране на лъжливите случаи... Откритието бе оповестено на конгреса на Американското дружество по астрономия в Сиатъл от проф. Димитър Съселов, ръководител на екипа на Харвард-Смитсъновия център по астрофизика.

Димитър Съселов е и директор на Департамента по астрономия и астрофизика към университета Харвард, САЩ.

Той е сред 18-те български учени, участвали в Кръглата маса "Наука и образование" на Общобългарския събор "Рожен-2000" (може да прочетете изказването му ТУК!).

Проф. Съселов е завършил училище в Несебър и гимназия в Бургас и се гордее, че е възпитаник на българските школи по физика, астрономия и математика в Софийския университет и БАН, между тях и обсерваторията Рожен.

Най-далечната засега известна планета е наистина странен свят.

Обикаляйки стремително своята звезда всеки 29 часа, тя е обкръжена от облаци, но не от водни капки, а от железни атоми.

Това е свят на железен дъжд.

Ние се намираме на прага на нова ера на изследвания и открития. Такова нещо се случва веднаж в историята на разумните същества и ние сме близко до него, каза харвардският астроном и ръководител на екипа на CfA проф. Димитър Съселов.

Както през Златния Век на изследванията през ХVІ-то столетие, ние намерихме най-добрия начин за откриване на нови светове в нашата галактика Млечния път, който трасира пътя за откриване на нови планети.

Планетите извън Слънчевата система се наблюдават много трудно, поради голямата им отдалеченост и затова, че те самите не светят.

В миналото астрономите са използвали измерванията на Доплеровото отместване на радиалната скорост на "трептящата" звезда, за да установят съществуването на гигантски планети. Те също са използвали астрометрически измервания, за да установят слабото движение на звездата "към и от", причинено от обикалящите около нея гигантски планети.

Планета закрива мъничка част от звездната светлина, карайки звездата периодично да мига. Ефектът е много малък, подобен на смущението, което предизвиква летящ комар пред фенер отдалечен на 300 км.

И все пак регистрируем.

Тези измервания дават по-точна информация относно размера на планетата и нейните орбитални характеристики в сравнение с всички други днешни методи.

Методът разширява обхвата на наблюдаваните звезди от 40 000 на 100 млн. и повече.

(Сравнително близката) извън слънчева планета, която обикаля около своята звезда, е открита като се използва промяната на радиалната скорост, което установява слабо гравитационно привличане на звездата от планетата.

Първият успех на транзитното изследване

Това откритие отбеляза първия успех на изследователската програма, търсеща преминаващи пред звездата планети. Астрономите провеждаха това изследване в течение на години. Това бе първата доказана система с компаньон с планетни размери сред наблюдаваните и изследвани хиляди звезди и отделените сред тях няколко дузини кандидати.

Намирането на планетни кандидати с фотометрични измервания на звездите е относително лека и пряка задача, която не изисква голям телескоп. Но твърдението, че ние сме намерили нови планети около нас е много престижен въпрос, казва астрономът Марсией Конаки от Калтех, първият автор на статията, съобщаваща за такова откритие.

Успехът на изследването дойде след изучаването на 59 кандидати, отделени чрез експеримента с оптически гравитационни лещи (Optical Gravitational Lensing Experiment - OGLE).

В проекта OGLE се изследват за невидима материя хиляди звезди, които променят блясъка си при преминаване на обекти между звездата и Земята.

Екипът на проф. Съселов успя в откриването на преминаващи планети чрез системно елиминиране на лъжливите случаи. Те за първи път провериха 59-те кандидати на OGLE проекта спектроскопически, използвайки 1,5-метровия телескоп на обсерваторията Фред Л. Випл в Аризона и 6,5-метровия телескоп Магелан в обсерваторията Лас Кампанас, Чили.

Бе установено, че повече от системите са двойни звезди, в които компаньонът е малък звезден обект. Пет кандидати останаха като потенциални възможни планетни системи, защото имаха малки или незабележими (не детектирани) отклонения на радиалната скорост.

Конаки и екипът на CfA изследваха тези кандидати много внимателно, използвайки апаратурата HIRES (High Reolution Echelle Spectrometer) в обсерваторията Кек в Мауна Кеа, Хаваи.

Наблюденията с HIRES потвърдиха, че звездата, означена като OGLE-TR-56b е единична звезда, която се обикаля от доста странна планета с размера на Юпитер.

Нашият успех зависеше от ефикасността на елеминиране на двойните звезди с малки телескопи, казва Конаки. Останалите планетни кандидати бяха след това проверени на най-големия оптичен телескоп в света, 10-метровия телескоп Кек I в Хаваите. Нашето време на Кек I беше ограничено и критично за достигането на такова откритие.

Далечната планета "На края на света"

Планетата OGLE-TR-56b, намерена от екипа на Съселов, е уникална сред приблизително 100 известни извънслънчеви планети.

Първо, тя е 20 пъти по-далече от днес известната планета, обикаляща нормална звезда. Всъщност тя е първата планета извън нашия най-близък съсед - ръкава Орион, в който е и нашето Слънце. Новата планета обикаля звезда, разположена в ръкава Стрелец, който е спирален ръкав, съседен на нашия и близко до центъра на Галактиката.

Новонамерената планета е уникална и защото тя е най-близко до звездата от всички извести планети - само на 4 звездни радиуса, или 50 пъти по-близко от Земята до Слънцето. Това образувание с размера на Юпитер обикаля своята звезда за 29 часа (сравни с 88 дни на орбитата на Меркурии и 365 дни на орбитата на Земята и се "пече" на температура 2 000 градуса по Келвин.

Открити са още шепа "горещи Юпитери", най-близкият от които обикаля своята звезда за 3 дена. Обаче, намирането на планета още по-близко до звездата бе изненада.

Теоретиците обясняват съществуването на "горещите Юпитери" чрез хипотезата, че планетите се образуват далеч от звездата от диска на първичната материя, обикаляща новородената звезда. Газовият гигант след това мигрира към звездата, притеглян от диска между него и звездата и отблъскван от нея, притеглян от външната нему част на диска.

Очаква се, че всяка планета, която се доближава много близко до звездата, ще бъде погълната и разрушена.

Измервайки колебанията на скоростта на системата, астрономите изчисляват масата на планетата, която е 0,9 маси на Юпитер. Големината на затъмнението при преминаването показва, че размерът (диаметърът) на планетата е около 1,3 пъти по-голям от този на Юпитер, т. е. планетата е газов гигант с плътност подобна на тази на Сатурн.

Интригуващо е, че температурата на горната атмосфера на OGLE-TR-56b, която образува облаците, е равна не на тази на водните пари, а на тази на железните атоми. В началото на тази година астрономите докладваха за железен дъжд на кафявото джудже.

Обаче, такъв щорм се случва само кратко време от живота на кафявото джудже, когато новооткритата на възраст 4 млрд години OGLE-TR-56b има екзотичен климат, дължащ се на нагряването от съседната звезда.

Най-обешаващия път за намиране на нови Земи

Търсенето на планети чрез транзитно изследване дава няколко преимущества за радиалната скорост и астрометричното изучаване.

Транзитните изследвания дават по-голяма ефективност, позволявайки на астрономите да проверят много повече звезди за малък период от време.

Освен това те отварят вратите за изучаване на стотици хиляди нови силно отдалечени звезди, подобни на OGLE-TR-56, отдалечена на 5000 светлинни години от нас. Транзитните изследвания могат да откриват и по-малки планети и да помагат в установяването на техните размери и плътности.

От друга страна, изследванията на радиалната скорост са достигнали границата на съвременната технология. Тези изследвания са ограничени до съседните, ярки звезди на около 100 светлинни години от необходимостта да се събере достатъчно голямо количество светлина. Изследователите не могат да изучават по-далечните и по-бледите звезди, докато не се построят по големи телескопи. Те не могат да откриват планети по-малки от Нептун, тъй като изменението на скоростта се затъмнява от флуктуациите на скоростта, причинени от самата звезда.

Тази техника не може да намери по-малки, подобни на Земята, планети с животоподдържащи орбити.

Да, ние сме възбудени, казва проф. Димитър Съселов. Ние сме в началото на изследванията на извънслънчеви планети и се доближаваме плътно до обитаеми светове, подобни на нашия. Тук в CfA ние постоянно провеждаме три пъти повече транзитни изследвания от приетите норми за откриване на планети. Без съмнение, в близко бъдеще ще бъдат направени много открития.

Автор: сп. НАУКА

Copyright ©2004 Демокрит всички права запазени
(ползването на информация от сайта на Демокрит
се разрешава единствено с изричното упоменаване на democrit.com
като източник на информация)

 
 
Главна страница